Wat zijn onze waarden?
Wat zijn onze waarden?

De kwaliteit van onze diensten steunt op waarden. Deze waarden dienen als referentie voor de werkgeest en de missie van Group Casier. Iedereen binnen het bedrijf hanteert deze waarden bij iedere actie die hij onderneemt.

Waarden01

Respect

 

Wij willen respectvol samenwerken met alle partijen waarmee we in contact komen. We houden van onze klant, we zijn luisterbereid en open tot dialoog. We hebben aandacht voor zijn of haar zorgen en klachten.

 

We werken discreet en vertrouwelijk, en waken er over om het onderlinge vertrouwen niet te schaden.

 

Wist je dat? We hier niet bijzonder moeten etaleren wie onze klanten zijn, ze zijn vaak de beste ambassadeurs, zonder het hen te moeten vragen.

Teamspirit

 

We leren van elkaar en delen  onze kennis.
We zijn hulpvaardig, geven constructieve feedback en opbouwende kritiek.

 

We zijn loyaal, toegewijd en enthousiast.
We realiseren met passie en collegiaal onze gemeenschappelijke doelen in het belang van het team.

 

Wist je dat de gemiddelde anciënniteit bij Group Casier 12,5 jaar is? (sectorgemiddelde ligt rond de 8 jaar!)

Waarden02
Waarden03

Ethiek & integriteit

 

We geloven dat de mens goed is. We werken eerlijk, betrouwbaar en oprecht. We komen onze beloftes  na. We treden op een open wijze in dialoog. We kiezen de kant van onze klant. We ondernemen verantwoord en duurzaam, met respect en interesse voor de omgeving en de samenleving

 

Wist je dat: Group Casier duurzaamheid zelf ook hoog in het vaandel draagt? Zie o.a. www.iedereencirculair.be

Innovatie

 

We zoeken moderne oplossingen, durven zaken in vraag te stellen en handelen vooruitstrevend, toekomstgericht en milieubewust.


Wist je dat: Group Casier blijft innoveren in diverse sectoren? Zie bv. www.carsharinginsurance.be en
www.rentio-insurance.be

Waarden04

De kwaliteit van onze diensten steunt op waarden. Deze waarden dienen als referentie voor de werkgeest en de missie van Group Casier. Iedereen binnen het bedrijf hanteert deze waarden bij iedere actie die hij onderneemt.

Waarden01

Respect

 

Wij willen respectvol samenwerken met alle partijen waarmee we in contact komen. We houden van onze klant, we zijn luisterbereid en open tot dialoog. We hebben aandacht voor zijn of haar zorgen en klachten.

 

We werken discreet en vertrouwelijk, en waken er over om het onderlinge vertrouwen niet te schaden.

 

Wist je dat? We hier niet bijzonder moeten etaleren wie onze klanten zijn, ze zijn vaak de beste ambassadeurs, zonder het hen te moeten vragen.

Waarden02

Teamspirit

 

We leren van elkaar en delen  onze kennis.
We zijn hulpvaardig, geven constructieve feedback en opbouwende kritiek.

 

We zijn loyaal, toegewijd en enthousiast.
We realiseren met passie en collegiaal onze gemeenschappelijke doelen in het belang van het team.

 

Wist je dat de gemiddelde anciënniteit bij Group Casier 12,5 jaar is? (sectorgemiddelde ligt rond de 8 jaar!)

Waarden03

Ethiek & integriteit

 

We geloven dat de mens goed is. We werken eerlijk, betrouwbaar en oprecht. We komen onze beloftes  na. We treden op een open wijze in dialoog. We kiezen de kant van onze klant. We ondernemen verantwoord en duurzaam, met respect en interesse voor de omgeving en de samenleving

 

Wist je dat: Group Casier duurzaamheid zelf ook hoog in het vaandel draagt? Zie o.a. www.iedereencirculair.be

Waarden04

Innovatie

 

We zoeken moderne oplossingen, durven zaken in vraag te stellen en handelen vooruitstrevend, toekomstgericht en milieubewust.


Wist je dat: Group Casier blijft innoveren in diverse sectoren? Zie bv. www.carsharinginsurance.be en
www.rentio-insurance.be