Missie
Missie

Met Group Casier vormen we een uitgebreid team van onafhankelijke professionals die ondernemingen en beroepen adviseren in het beheer van hun risico's en hun verzekeringen.  We richten ons voornamelijk tot innovatieve en creatieve ondernemers, die nationaal of internationaal actief zijn.

Samen met onze klant detecteren we de mogelijke gevaren, schatten we de impact ervan in en bespreken we de passende preventiemaatregelen.  Indien deze risico's bewust worden overgedragen aan een verzekeraar, kiezen we steevast de zijde van de bedrijfsleider om een gerichte, soms exclusieve verzekeringsoplossing uit te werken.  Hieraan koppelen we permanente opvolging, evaluatie in functie van de groei, en proactief schadebeheer.

 

Group Casier onderscheidt zich door een integrale, klantgerichte aanpak en door het leveren van comfort en toegevoegde waarde.  Niet de productverkoop, maar het omgaan met risico's staat centraal.  Eigen ontwikkelde tools bieden onze klanten een klare kijk op hun risico's en op de genomen beslissingen.  Deze vernieuwende middelen zorgen meteen ook voor een efficiënt en transparant verzekeringsbeheer.  Ons sterk onderbouwd CIM-project, met vaste beheersvergoeding, is hiertoe het meest exclusieve instrument.

 

Onze grootste voldoening is de bevestigde gemoedsrust van de bedrijfsleiding bij onze klant, ons beste compliment haar verworven inzicht.

 

Group Casier wil zich verder onderscheiden door in innoverende activiteiten het voortouw te nemen, met de ondernemers mee te denken en reflectie en antwoorden te bieden aan zij die de verandering aangaan of nieuwe paden inslaan.  Onvermoeibaar nieuwsgierig willen we hun behoeften faciliteren aan de hand van een kennissysteem en van nieuwe, vooruitstrevende en moduleerbare oplossingen.

 

Gedreven door passie voor ons vak, streven we naar sterke verbondenheid met onze klanten en hun activiteit.  Met een team van permanent opgeleide medewerkers bouwen we continu aan een referentie en een naam om tot de beste van de sector te behoren.

Met Group Casier vormen we een uitgebreid team van onafhankelijke professionals die ondernemingen en beroepen adviseren in het beheer van hun risico's en hun verzekeringen.  We richten ons voornamelijk tot innovatieve en creatieve ondernemers, die nationaal of internationaal actief zijn.

Samen met onze klant detecteren we de mogelijke gevaren, schatten we de impact ervan in en bespreken we de passende preventiemaatregelen.  Indien deze risico's bewust worden overgedragen aan een verzekeraar, kiezen we steevast de zijde van de bedrijfsleider om een gerichte, soms exclusieve verzekeringsoplossing uit te werken.  Hieraan koppelen we permanente opvolging, evaluatie in functie van de groei, en proactief schadebeheer.

 

Group Casier onderscheidt zich door een integrale, klantgerichte aanpak en door het leveren van comfort en toegevoegde waarde.  Niet de productverkoop, maar het omgaan met risico's staat centraal.  Eigen ontwikkelde tools bieden onze klanten een klare kijk op hun risico's en op de genomen beslissingen.  Deze vernieuwende middelen zorgen meteen ook voor een efficiënt en transparant verzekeringsbeheer.  Ons sterk onderbouwd CIM-project, met vaste beheersvergoeding, is hiertoe het meest exclusieve instrument.

 

Onze grootste voldoening is de bevestigde gemoedsrust van de bedrijfsleiding bij onze klant, ons beste compliment haar verworven inzicht.

 

Group Casier wil zich verder onderscheiden door in innoverende activiteiten het voortouw te nemen, met de ondernemers mee te denken en reflectie en antwoorden te bieden aan zij die de verandering aangaan of nieuwe paden inslaan.  Onvermoeibaar nieuwsgierig willen we hun behoeften faciliteren aan de hand van een kennissysteem en van nieuwe, vooruitstrevende en moduleerbare oplossingen.

 

Gedreven door passie voor ons vak, streven we naar sterke verbondenheid met onze klanten en hun activiteit.  Met een team van permanent opgeleide medewerkers bouwen we continu aan een referentie en een naam om tot de beste van de sector te behoren.